Mgr. Klára Kachyňová
Klinický logoped, člen Asociace klinických logopedů ČR

Stáže

2016 Raná péče Portimo, Žďár nad Sázavou

2020 ORL a Logopedie, Brno

2020 FN U sv. Anny, Oddělení Klinické logopedie, Brno

2021 FN Ostrava, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

2021 Nemocnice Blansko, Ambulance Klinické logopedie

2021 Soukromá klinika Logo, Brno

Vzdělání

2015 Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, bakalářský studijní program Speciální pedagogika, Státní závěrečná zkouška v oboru Speciální pedagogika – komunikační techniky

2018 Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, magisterský studijní program Speciální pedagogika, státní závěrečná zkouška z logopedie, surdopedie, pedagogiky a psychologie

2021 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Subkatedra foniatrie, pedaudiologie a klinické logopedie, atestační zkouška v oboru Klinická logopedie

Profesní zkušenosti

2017 – 2018 Mateřská škola Pohořelice, logopedická třída – logoped

2018 – 2019 Janské lázně, Dětská léčebna Vesna – logoped ve zdravotnictví

2019 – 2022 – Krajská nemocnice T. Bati, Zlín – Klinický logoped

Kurzy a školení

2019 Následná rehabilitační péče o dítě se sluchovým postižením

(Audio-Fon centr, Doc. MUDr. Mojmír Lejska, CSc., MBA)

2019 Vady a poruchy sluchu (AKL, MUDr. Ivan Jedlička)

2019 Poruchy komunikace ve vyšším věku, demence (IPVZ, MUDr. Libor Černý, Ph.D.)

2019 Neurogenní poruchy komunikace u dospělých (dysartrie, apraxie) (AKL, prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.)

2019 Kousák seminář a workshop

2019 Fyziologický svalový souhyb v rehabilitaci oro-faryngo -laryngeální oblasti (MUDr. Martin Kučera)

2019 Neurogenní dysfagie (AKL, Lasotová Naděžda)

2019 Balbuties I., II. (Mgr. Jan Dezort, Ph.D.)

2019 Problematika ADHD v klinické praxi logopeda (Klinika Logo,Mgr. Martina Mokrá)

2019 Klinicko-logopedická diagnostika u dětí I., II. (Demosthenes,PaedDr. Lenka Pospíšilová)

Kurzy a školení

 

2019 Klinická neurologie pro klinické logopedy (AKL)

2020 Afaziologie A, B (AKL, PhDr. Milena Košťálová, Ph.D.)

2020 Vývojová dysfázie v klinické praxi I. (AKL)

2020 Základy zdravotnické legislativy (Klinika Logo, Brno)

2020 KuMOT – Skupinový program pro rozvoj motoriky a sociálních dovedností určený pro děti od 4 do 8 let (KuPROG, Mgr. Barbora Krankusová)

2020 Kochleární implantace u dětí – webinář (IPVZ, Praha)

2020 Autismus (Klinika Logo, Brno)

2021 Úvodní kurz Neurovývojové stimulace – Pohybem se učíme(Praha, Mgr. Marja Volemanová, Ph.D.)

2021 Specializační webinář v klinické logopedii – specializační výcvik (IPVZ, Praha)

2021 Rozvoj komunikace u dětí s poruchou autistického spektra I. (AKL, PhDr. Romana Straussová, Ph.D.)

2021 Vývojová dysfázie (Klinika Logo, Brno)

2021 Vývoj artikulace v normě a patologii (AKL, doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.)

 

2021 Diagnostika přetrvávajících a získaných poruch komunikace u dospělých osob (AKL, doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D.)

2021 Získaná dysfagie (Klinika Logo, Bno)

2021 Rozvoj komunikace u verbálních dětí – webinář (Centrum terapie autismu, Praha)

2021 Principy organizace času, sestavování denních režimů -webinář (Centrum terapie autismu, Praha)

2022 KuPREV – Unikátní, komplexně rozvíjející program pro děti od 4 do 8 let (KuPROG, Mgr. Krankusová)

2022 Rozvoj komunikace u neverbálních dětí – webinář (Centrum terapie autismu, Praha)

2022 Orientace v sociálních situacích u verbálních dětí – webinář (Centrum terapie autismu, Praha)

2022 Mezinárodní konference na téma mezioborová spolupráce v období raného věku dítěte (EDUCO Zlín)

2022 Kurz Neuro-vývojové stimulace (NVS Pohybem se učíme, INVTS s.r.o., Praha)

2023 Augmentativní a alternativní komunikace – výcvik zjednodušených manuálních znaků (Centrum pro rodinu a sociální péči z.s., Ostrava)

2023 Autismus (Klinika Logo, Brno)

2023 Trénink jazykových schopností podle D.B. Elkonina (Centrum Rozum v.o.s., Kostelec n.Č.l)