Ceník

Vstupní vyšetření (60 min)

1 300 Kč

Následná terapie:
30 min
45 min
60 min

Jednorázová konzultace (60 min / 90 min)


500 Kč
750 Kč
1 000 Kč

1 500 Kč / 2 000 Kč

Následná terapie:
30 min    500 Kč
45 min    750 Kč
60 min    1 000 Kč


Jednorázová konzultace (60 min / 90 min)
1 500 Kč / 2 000 Kč

Neurovývojová stimulace

Vstupní diagnostika
90 min 1500 Kč

Následná kontrola
60 min (cca 1x za 4 týdny) 800 Kč

Neurovývojová stimulace

Vstupní diagnostika 90 min
Následná kontrola 60 min (cca 1x za 4 týdny)1 500 Kč
800 Kč

KUPREV / 15 lekcí (vč. všech materiálů)

4 500 Kč

KUMOT/ 10 lekcí (vč. všech materiálů)

4 500 Kč

Trénink dle D.B. Elkonina

- cena na vyžádání

Vystavení zprávy na vlastní žádost

500Kč

Vystavení potvrzení pro potřeby SŠ / VŠ

400Kč

Služby nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, probíhají formou přímé úhrady. Přijímáme platby pouze v hotovosti. Nejsme plátci DPH.