Logopedie Zlín

Mgr. Klára Kachyňová Klinický logoped

Celostní terapie pro osoby všech věkových kategorií s obtížemi v komunikaci

Mgr. Klára Kachyňová, Klinický logoped, Logopedie Zlín

Mým cílem je odborné a plně soustředěné poradenství s respektem k individualitě klienta v doprovodu s radostnou a tvořivou terapií

Logopedka - individuální termíny, Logopedie Zlín

Individuální termíny

Termíny návštěv přizpůsobujeme
možnostem klientů.
Logopedka - individuální přístup, Logopedie Zlín

Komplexní přístup

rozvoj jazykových schopností, pozornosti, paměti i nácviku správné artikulace.
Logopedka - přizpůsobená sezení, Logopedie Zlín

Přizpůsobená sezení

Počet návštěv a individualita
dle možností klientů

Nabízíme poradenství a terapie u dětí a dospělých s

  • Dyslalií (poruchy či vady výslovnosti)
  • Vývojovou dysfázií
  • Opožděným vývojem řeči
  • Poruchou plynulosti řeči (koktavost, breptavost)
  • Poruchou autistického spektra
  • ADHD, ADD syndromem
  • Dysartrií (poruchy řeči vzniklé na základě onemocnění centrální nervové soustavy)
  • Rozštěpovou vadou v orofaciální oblasti
  • Symptomatické poruchy řeči při sluchovém, zrakovém, tělesném, mentálním či kombinovaném postižení

VýsledkyLogopeide Zlín

Komplexní přístup a respekt k dítěti

Zlepšení hrubé a jemné motoriky, oromotoriky

Rozvoj sluchového a zrakového vnímání

Vytváření společných příležitostí

Kvalitnější a otevřenější komunikace

Radostnější dítě​