Zdá se Vám, že dítě nemluví, mluví málo nebo mluví nesrozumitelně?

Neváhejte se na nás obrátit. Pomůžeme Vám stav zhodnotit a posoudíme, zda je další logopedická péče vhodná.

Poradenství poskytujeme dětem všech věkových kategorií. Zaručujeme individuální termíny návštěv a četnost sezení přizpůsobenou možnostem klientů.

V rámci komplexního přístupu nabízíme pro Vaše dítě rozvoj v oblasti jazykových schopností, pozornosti, paměti i motoriky.

Nabízíme poradenství u dětí a dospělých s

 • Dyslalií (poruchy či vady výslovnosti)
 • Vývojovou dysfázií
 • Opožděným vývojem řeči
 • Poruchou plynulosti řeči (koktavost, breptavost)
 • Poruchou autistického spektra
 • ADHD, ADD syndromem
 • Dysartrií (poruchy řeči vzniklé na základě onemocnění centrální nervové soustavy)
 • Rozštěpovou vadou v orofaciální oblasti
 • Symptomatické poruchy řeči při sluchovém, zrakovém, tělesném, mentálním či kombinovaném postižení

Naše pracoviště dále nabízí následující programy:

 • Neuro-vyvojova stimulace
 • KUPREV
 • KUMOT

Více o těchto programech se dočtete na záložce “Speciální programy“.